Đại hội Giới trẻ Thế giới (3/8): Những giây phút nổi bật của nghi lễ chào đón

print