Đại hội Giới trẻ Thế giới (5/8): Đêm Canh thức tại “Công viên Tejo”

print