Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 34 TN B

print

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Dẫn vào Thánh lễ

Ngài truyền: Ta chính là Vua

Ta đem chân lý đến cho mọi người

Ai tin thì hãy nhận lời

Chúng con xin nguyện trọn đời tin theo.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi bốn Thường niên: Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Ga 18,33b-37).

Chúa Giêsu đã thẳng thắn trả lời Phi-la-tô: “Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Chúa Giêsu lần đầu tiên khẳng định: Ngài là Vua. Ngài đến trần gian để hoàn tất chương trình cứu độ và trao mọi sự trong tay Chúa Cha.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Vua Giêsu khơi lên khát vọng tình yêu cháy bỏng/ trong tâm hồn mỗi thiếu nhi chúng ta, là mãi mãi thuộc về Ngài. Xin cho chúng ta biết noi gương Vua Giêsu, luôn sống vì mọi người và cho mọi người, lấy tình yêu đáp trả hận thù, dùng tình thương mà đối xử với tha nhân. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Đnl 7,13-14)

Trong những thị kiến ban đêm, Đa-ni-en đã chiêm ngưỡng Đấng ngự trên mây trời mà đến. Người được Thiên Chúa trao quyền thống trị, vinh quang và vương quyền.

Bài đọc 2 (Kh 1,5-8)

Đức Kitô là Trưởng Tử và là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu của Người, và cho chúng ta gia nhập hàng tư tế để phụng thờ Thiên Chúa là Cha.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Tin tưởng vào lời Chúa hứa ban Nước Trời làm gia nghiệp, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Chúa Giêsu đã đổ máu ra để giao hòa con người với Thiên Chúa. Xin cho mọi người trong Giáo hội/ đã được chịu phép rửa nhân Danh Ba Ngôi, được sống trong vương quốc vĩnh cửu của Vua Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đức Giêsu là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ nhìn nhận Đức Kitô là Vua các vua, Chúa các chúa, Vua Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đức Giêsu đã thiết lập vương quốc tình yêu, nơi dành cho những ai biết sống cho tình yêu. Xin cho các gia đình Công giáo/ biết sống yêu thương và phục vụ nhau theo mẫu gương Vua Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Đức Giêsu là Vua của các tâm hồn. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết lắng nghe những điều Vua Giêsu phán dạy, để yêu mến, vâng phục và làm vui lòng Đức Vua của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ và là Vua của những người “thuộc về chân lý”. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành những điều Vua Giêsu phán dạy, để được vinh dự liệt vào số những thần dân trong vương quốc của Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.