Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 3 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Bốn ông môn đệ đầu tiên

Nghe lời chúa gọi họ liền theo luôn

Gương này nhắc nhở đoàn con

Chu toàn trách nhiệm làm môn đệ thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Thường niên: Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4,12-23).

Đi dọc bờ biển Ga-li-lê-a, Chúa Giêsu thấy Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, và Người đã chọn bốn ngư phủ này để huấn luyện họ trở thành “những ngư phủ lưới người ta” (Mt 4,19).

Thái độ của các môn đệ là mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Các ông đã bỏ lưới và người thân ở lại để đi theo Thầy Giêsu, chấp nhận một hành trình phiêu lưu và dường như không nhìn thấy tương lai phía trước.

Dâng Thánh lễ hôm nay, các bạn thiếu nhi hãy nhớ lại ngày chúng ta được chịu phép Rửa Tội; và giống như bốn môn đệ đầu tiên, mỗi người đều được Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 8,23b – 9,3)

Ngôn sứ I-sa-i-a đã tiên báo về vùng đất dân ngoại bên kia sông Giodan, nơi đang sống trong cảnh u tối, sẽ nhìn thấy ánh sáng huy hoàng chiếu soi. Họ sẽ vui mừng như trong ngày được mùa, như trong ngày chiến thắng quân thù.

 

Bài đọc 2 (1Cr 1,10-13.17)

Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phaolô đã cảnh cáo họ về lối sống chia rẽ giữa những người theo Phaolô, A-pô-lô và Phêrô. Thánh nhân chỉ cho họ thấy rằng: sống như vậy là gây chia rẽ và làm cho thân thể Đức Kitô bị phân chia.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên để cộng tác vào việc loan báo Tin mừng của Ngài. Tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Qua bí tích Rửa Tội, các tín hữu trở thành những môn đệ của Đức Kitô. Xin cho các Kitô hữu trong Giáo hội/ ý thức vai trò cộng tác của mình vào sứ vụ rao giảng Tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Bên kia sông Giođan, vùng đất của dân ngoại, “dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng”. Xin cho những giá trị tốt đẹp của Tin mừng/ được các dân tộc trên thế giới sẵn sàng đón nhận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Bốn ngư phủ đầu tiên đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa Giêsu kêu gọi. Xin cho các gia đình công giáo/ luôn sẵn sàng cộng tác với Giáo hội qua nhiệm vụ giáo dục đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Là môn đệ của Đức Kitô, “tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các em thiếu nhi/ biết luôn đề cao tinh thần đoàn kết trong Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi và các môn đệ đã mau mắn đáp trả. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi qua Giáo hội, để chúng con cũng trở nên những môn đệ đích thực của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.