Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 4 Mùa Chay năm B

print

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Dẫn vào Thánh lễ

Lời Thầy tiên báo cho hay

Rằng Ngài sẽ chết trên cây khổ hình

Ai tin mến Chúa hết tình

Ngài ban sự sống thần linh cho đời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Mùa Chay: Chúa Giêsu tiên báo Ngài phải chết cách nào để cứu độ con người (Ga 3,14-22).

Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô: “Như Mô-sê treo con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải bị treo lên như vậy” (Ga 3,14). Con rắn đồng trong sa mạc đã cứu nhiều người Is-ra-el bị rắn độc cắn khỏi chết. Cũng thế, Chúa Giêsu chính là “phương thuốc” cứu con người khỏi phải chết đời đời.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi chiêm ngưỡng chân dung Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Chúa đã chịu đau khổ để tất cả chúng ta được cứu thoát. Ngài đã dang tay ôm ấp cả nhân loại, để tất cả chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (2Sb 36,14-16.19-23)

Sách Sử biên niên lược lại một giai đoạn lịch sử rất dài của dân tộc Is-ra-el. Họ đã phản bội Chúa và không nghe lời các ngôn sứ. Vì thế, họ đã bị rơi vào tay quân thù và phải lưu đày ở Ba-by-lon. Nhưng Chúa không bỏ rơi họ.

Bài đọc 2 (Ep 2,4-10)

Thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu Ê-phê-xô nhấn mạnh rằng: Chúng ta là những người đáng phải chết vì tội lỗi. Nhưng vì tình yêu, Thiên Chúa đã cho Con của Người gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để tất cả được cứu rỗi nhờ ân sủng.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, con rắn đồng treo trong sa mạc trên đường đi về Đất Hứa là hình ảnh báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá. Cùng suy niệm về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin.

  1. Ai tin vào “Đức Kitô chịu đóng đinh”, người ấy sẽ được cứu độ. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội xác tín rằng: chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ muôn dân trông đợi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Xin cho những người chưa có niềm tin vào Thiên Chúa/ nhận ra tình yêu cứu độ của Người, và Con Một Người là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Thiên Chúa đã cho Con của Người gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để tất cả khỏi phải chết. Xin cho những người đang sống trong tội lỗi và tuyệt vọng/ biết chạy đến với Chúa để nhận được nguồn ơn trợ lực của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúa Giêsu đã dang tay ôm ấp cả nhân loại, để chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết dâng những hy sinh/ để cầu nguyện cho mình, cho tha nhân và cho Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, xin cho con mắt đức tin của chúng con được sáng để chiêm ngưỡng kỳ công cứu độ của Người qua Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.