Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 4 Thường niên năm B

print

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Lời Ngài giảng dạy có quyền

Tức là có sức linh thiêng từ trời

Phần ta muốn cải thiện người

Phải đầy lửa mến từ nơi lòng mình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Thường niên: Chúa Giêsu quyền năng trong giảng dạy và chữa bệnh (Mc 1,21-28).

Dân chúng thành Ca-phac-na-um đã kinh ngạc về giáo lý của Chúa Giêsu. Họ nhận ra Chúa khác các bậc thầy trong Is-ra-el. Ngài có uy quyền trong lời nói và trên cả thần ô uế: “Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,25).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng chiêm ngưỡng chân dung Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài đang hiện diện giữa chúng ta và ở cùng chúng ta nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho chúng ta hằng kết hợp mật thiết với Ngài. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Đnl 18,15-20)

Sách Đệ nhị luật tường thuật lại lời Thiên Chúa đã phán với dân chúng qua miệng ông Môsê rằng: Đức Chúa sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ ở giữa họ; ngài sẽ lĩnh hội ý của Đức Chúa và truyền lại cho dân chúng.

Bài đọc 2 (1Cr 7,32-35)

Thánh Phaolô đề cao đời sống độc thân. Vì người độc thân không bị việc gia đình chi phối, mà chỉ chuyên tâm lo việc thờ phượng Chúa và phục vụ Giáo hội trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lời quyền năng của Ngài có sức biến đổi con người, chữa lành các bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Dân chúng kinh ngạc bàn tán: “Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền”. Xin cho các mục tử trong Hội thánh/ biết thu phục người khác nhờ sức mạnh của việc rao giảng Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Người ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh”. Xin cho quyền năng của Đức Kitô/ biến đổi những hận thù và tranh chấp giữa các dân tộc, trở thành lòng yêu thương và sự hợp tác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy”. Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo/ biết nói lời của Chúa để khuyên dạy con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Sức mạnh của Lời Chúa được tỏ bày trong mỗi Thánh lễ và mỗi giờ giáo lý. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết chú tâm lắng nghe Lời Chúa, để có thể hiểu và đem ra thực hành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lời Ngài là sức mạnh, là chân lý và là sự sống. Xin cho chúng con được sức mạnh của Lời Chúa biến đổi, chân lý của lời Chúa soi sáng và sức sống của Lời Chúa nuôi dưỡng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.