Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 5 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Các con là muối thế gian

Và là ánh sáng huy hoàng khắp nơi

Để nên nhân chứng giữa đời

Sáng soi cho hết mọi người biết Cha.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ năm Thường niên: Trở nên muối và ánh sáng cho đời (Mt 5,13-16).

Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh muối và ánh sáng, rất gần gũi với đời sống người Do Thái, để dạy các môn đệ phải trở nên hữu ích cho những người khác. Muối để ướp mặn, ánh sáng để soi dẫn. Cuộc sống của con người cần đến muối và ánh sáng thế nào, thì các môn đệ cũng phải trở nên như muối và ánh sáng cho mọi người như thế.

Dâng Thánh lễ hôm nay, các bạn hãy sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi đời sống chúng ta trở nên muối và ánh sáng, để những việc tốt lành chúng ta đang làm, là con đường dẫn người khác đến với Chúa Giêsu. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 58,7-10)

Yêu thương giúp đỡ những người nghèo là việc tốt lành Thiên Chúa muốn dân Is-ra-el thực hiện cho đồng loại. Những ai thực hiện điều Thiên Chúa phán dạy, họ sẽ được hạnh phúc ngay ở đời này, và khi cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời.

 

Bài đọc 2 (1Cr 2,1-5)

Thánh Phaolô khẳng định với các tín hữu Cô-rin-tô rằng ngài đến để nói với họ những gì Thánh Thần dạy bảo; đó là rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh, chứ không phải nói về sự khôn ngoan của loài người cho họ.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu muốn đời sống đạo của chúng ta trở nên như muối và ánh sáng cho đời. Sẵn sàng thực hiện điều Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Chúa Kitô đã thiết lập Hội thánh tại trần gian. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh/ trở nên muối và ánh sáng cho muôn dân nước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đời sống chứng nhân là cách truyền giáo hiệu quả nhất. Xin cho những việc bác ái của các Kitô hữu trên toàn thế giới/ trở nên lời mời gọi chân thành cho những người chưa biết Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Ánh sáng của anh em phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ”. Xin cho đời sống của các học sinh và sinh viên Công giáo/ trở nên ánh sáng soi dẫn nhiều người đến với Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian”. Xin cho lời nói và hành động của từng người trong giáo xứ chúng ta/ trở nên những món quà quý giá trao tặng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở nên muối và ánh sáng cho những người xung quanh. Xin cho tất cả những việc tốt chúng con làm trở nên lời mời gọi và con đường dẫn đưa những người khác đến với Đức Kitô. Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.