Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 7 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Khoan dung với kẻ ác nhân

Thương tình với kẻ thù hằn ghét ngươi

Làm ơn cầu nguyện cho người

Sẽ nên con cái Chúa Trời từ nhân.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ bảy Thường niên: Yêu như Chúa yêu (Mt 5,38-48).

Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương hết mọi người, kể cả kẻ thù của mình, kẻ ghét mình, kẻ ngược đãi và vu khống mình, để chúng ta nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời/ “là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5,45).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng suy gẫm điều Chúa dạy chúng ta, là yêu thương người khác như chính mình, để chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Lv 19,1-2.17-18)

Sách Lêvi tường thuật lời Thiên Chúa phán cùng dân Is-ra-el qua miệng ông Môsê rằng: họ phải sống yêu thương, không thù oán. Thiên Chúa là Đấng thánh, nên mọi người phải nên thánh nhờ đức yêu thương. 

 

Bài đọc 2 (1Cr 3,16-23)

Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Cô-rin-tô rằng: Họ là đền thờ Chúa Thánh Thần; họ thuộc về Đức Kitô, cùng bước đi với Ngài trong cuộc sống mới, để sống cho Thiên Chúa, vì Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương hết mọi người và cầu nguyện cho họ. Với tâm thế sẵn sàng thực thi điều Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Toàn thể Lề luật được tóm gọn thành hai điều: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Xin cho đại gia đình Hội thánh/ luôn sẵn sàng thực thi giới răn yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chia sẻ của cải vật chất cho những người nghèo/ là một trong những cách thực thi đức bác ái cụ thể nhất. Xin cho những người giàu/ biết vui vẻ chia sẻ những gì mình đang có, để thăng tiến đời sống những người nghèo trên khắp thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, kể cả những người tội lỗi. Xin cho những người lầm đường lạc lối/ biết chạy đến với lòng thương xót Chúa, để được yêu thương và tha thứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết yêu thương những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con yêu thương kẻ thù của mình, kẻ ghét mình, kẻ ngược đãi và vu khống mình, để chúng con được nên trọn lành. Xin giúp chúng con thực thi những điều Chúa dạy, để chúng con cũng trở nên con cái của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.