Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

print

CHÚA BA NGÔI

Dẫn vào Thánh lễ

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngôi Cha, Thánh Tử và ngôi Thánh Thần

Xin cho khắp chốn thế trần

Danh cha cả sáng muôn dân tin thờ.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần (Ga 16,12-15).

Trong Kinh Tin Kính, các Kikô hữu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật… Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa… Người đã từ trời xuống thế… Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống…”

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng hiệp lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi và xin Chúa Ba Ngôi ở cùng chúng ta luôn mãi. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Cn 8,22-31)

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà sách Châm ngôn đề cập chính là Chúa Con. Ngài hằng có đời đời, cùng hiện hữu với Chúa Cha và rất gần gũi với con người.

 

Bài đọc 2 (Rm 5,1-5)

Đoạn trích thư gửi tín hữu Rôma/ nói đến vai trò của Ba Ngôi Thiên Chúa/ trong cuộc sống các Kitô hữu: nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được thông phần sự sống của Thiên Chúa là Cha.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

  1. “Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa”. Xin cho mọi thành phần trong Giáo hội/ biết tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Thiên Chúa Ba Ngôi đã tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa con người và vũ trụ. Xin cho mọi người trên thế giới nhận biết, tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu. Xin cho các nhà trí thức Công giáo/ biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trao ban, và chăm chỉ trau dồi hiểu biết về Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng chúng ta. Xin Chúa Cha dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng ta đến với Chúa Giêsu, và qua Ngài, đến với Chúa Thánh Thần là đền thờ Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện. Xin cho chúng con tin rằng Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện và hoạt động trong đời sống chúng con; để mọi nơi mọi lúc, chúng con sống trong sự che chở của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.