Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

print

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Dẫn vào Thánh lễ

Chúa chịu phép rửa Gioan

Là Ngài tự hạ làm thân thấp hèn

Nêu gương tuyệt đối khiêm nhường

Để ta sám hối theo đường Chúa đi.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Thường niên: Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3,15-16.21-22).

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, “Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: ‘Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha’” (Lc 3,22).

Chúa Giêsu vô tội, nên Ngài chẳng cần phải chịu phép rửa sám hối của Gioan. Tuy nhiên, việc Ngài hạ mình xuống để Gioan làm phép rửa chính là sự khiêm tốn hạ mình của Con Thiên Chúa. Ngài đến để gánh lấy tội lỗi nhân loại và đưa lên cây thập giá.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa, để mỗi người rút ra bài học khiêm tốn hạ mình của Thiên Chúa giữa con người. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 42,1-4. 6-7)

Sách ngôn sứ I-sa-i-a trình bày cho chúng ta hình ảnh người tôi tớ của Thiên Chúa thật khiêm tốn và đầy tình thương. Thiên Chúa trao cho Người quyền thực thi công lý, để Người che chở và nâng đỡ những người cùng khổ.

 

Bài đọc 2 (Cv 10,34-38)

Sau một thị kiến, Phêrô đã công bố cho mọi người biết: Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô/ không chỉ cho người Do Thái mà thôi, mà cho tất cả những ai đang sống trên mặt đất này.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để hòa mình vào với những người tội lỗi trong dòng nước sông Giođan. Trong tâm tình sám hối và biết ơn, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Chúa Giêsu chịu phép rửa là hình ảnh khiêm tốn hạ mình của Thiên Chúa. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh/ biết sống khiêm tốn và phục vụ Dân Chúa hết lòng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá”. Xin cho những người đang sống trong tình trạng khô khan nguội lạnh hiểu rằng: Đức Kitô đã chết thay cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Chúa chăn giữ đàn chiên của Chúa, tập trung cả đàn dưới cánh tay”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ trở nên những người yêu mến công việc dạy giáo lý và chăm sóc các em thiếu nhi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Xin cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ luôn là những người con dễ thương của Chúa và Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm tốn hạ mình xuống để Gioan làm phép rửa nơi sông Giođan. Xin cho chúng con học được bài học khiêm nhường tự hạ của Chúa, để hết lòng phục vụ Chúa và Giáo hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.