Đáp Ca & CHL 5 Thánh Lễ Tết

print

Lễ tạ ơn tất niên

51.CN 14 TN A. TV 144

Hiep Le Tat Nien. Cam ta Chua

 

Lễ giao thừa

Thanh Le Giao Thua. Tv 120

 

Mồng 1 Tết:

 

Mồng 2 tết:

 

Mồng 3 tết: