Đáp Ca & CHL CN 2 Chay A – Lm Thái Nguyên

print

Phụng Vụ Thánh Ca Chúa Nhật II Mùa Chay A

Nhập Lễ: Lòng con sám hối:

LongConSamHoi_tn

Đáp Ca. TV 32: 

 

Hiệp Lễ: Xin biến đổi con: