Đáp Ca & CHL CN 3 Chay A – Lm Thái Nguyên

print

Nhập Lễ: Tâm tình sám hối:

Đáp Ca. TV 94: 

CN 23 TN A.ENC

 

Hiệp Lễ 1: Cho con nhận biết: 

choconnhanbiet-tn

Hiệp Lễ 2: Lời trần tình: 

loitrantinh_tn