Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 1 MC B

print

CN 1 MC B

Nhập lễ: Mùa Chay:

Đáp Ca: Tv 24:

Hiệp Lễ: Cám dỗ trong đời: