Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 3 MC A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 3 MC A

Đáp Ca. TV 94:

 

Dâng Lễ: Thượng tiến dâng:

 

Hiệp Lễ 1: Khát Khao:

 

Hiệp Lễ 2: Cho con nhận biết: