Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN Lễ CTTĐVN & CN 33 TN C

print

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Nhập Lễ :

 

Đáp Ca: TV 125: 

Hiệp Lễ. Máu chứng niềm tin : 

 

Hiệp lễ 2: Một đời nhân chứng: 

 

Kết lễ: Sống cho Tin Mừng:

 

 

CHÚA NHẬT 33 TN C.

Đáp ca: Thánh vịnh 97 

Hiệp lễ: Bền đỗ đến cùng