Điểm Lại Các Sự Kiện Quan Trọng Của GPCT Năm 2019

print

Điểm Lại Các Sự Kiện Quan Trọng Của GPCT Năm 2019

(Đã được thông tin trên Web GPCT)

WCT: Nhân ngày cuối năm dương lịch BBT xin điểm lại một  vài sự kiện quan trọng của GPCT trong năm 2019 để tạ ơn Chúa và cầu xin phúc lành của Chúa trong năm khởi đầu một thập niên mới 2020.

 

  1. Ngày 01/05/2019: Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch về nhà Cha.

 

  1. Ngày 6/6/2019: Cha Matt Trần Văn Liên Về Nhà Hưu LM GPCT

 

  1. Ngày 26/06/2019 Phong Chức Linh Mục cho 12 Thầy Phó Tế Tại Nhà Thờ Sóc Trăng

  1. Thuyên Chuyển Linh Mục Tháng 6/2019 (28 vị)

1 Gk. Lê Thành Công – Trường Thành về Huyện Sử – CM Chánh xứ

2 Mt. Võ Minh Châu – Huyện Sử  về Nhơn Mỹ – ĐH Chánh xứ

3 Gs. Vũ Quốc Hiệp – Sóc Trăng  về Tân Phú – VT Chánh xứ

4 Dm. Nguyễn Văn Hiếu – Vị Thanh về  Tôma – VT Chánh xứ

5 Dom. Lê Văn Hội – Tôma về Hòa Trung – CM Chánh xứ

6 Gs. Nguyễn Văn Lợi – Sông Đốc về Cái Chanh- CT Chánh xứ

7 Mt. Ngô Hữu Nghiệm – Đại Hải về Trường Thành Chánh xứ

8 Pr. Phan Văn Ngộ – Hòa Trung về Đất Sét – BL Chánh xứ

9 Gs. Hoàng Minh Quân – Tân Phú về Sông Đốc – CM Chánh xứ

10 Phs. Võ Hoàng Túc – Nhơn Mỹ về Đại Ngãi – ST Chánh xứ

11 Dm. Lê Hồng Tấn Vị Hưng về Vĩnh Thịnh – BL Phó biệt cư

12 Simon Nguyễn Huỳnh Duy Anh – Tân LM về Vị Hưng – VT Phó xứ

13 Pr. Nguyễn Minh Bân – Tân LM về Trà Cú – TL Phó xứ

14 Pl. Nguyễn Tấn Bửu – Tân LM về Vị Thanh – VT Phó xứ

15 Carolo Nguyễn Trung Cang – Tân LM về Sóc Trăng – ST Phó xứ

16 Gs. Phạm Thành Công Bạc Liêu về Vĩnh Hiệp – BL Phó xứ

17 Alp. Phan Ngọc Châu Quản Long về Sóc Trăng – ST Phó xứ

18 Gs. Hoàng Minh Dương – Tân LM về Phụng Tường -ĐH Phó xứ

19 Pr. Hồ Văn Đệ – Tân LM  về Kinh Đức Bà – TL Phó xứ

20 Pl. Lê Trung Khánh – Tân LM về Ngan Rô – ST Phó xứ

21 Pr. Dương Minh Luân – Xuân Hòa về Đại Hải – ĐH Phó xứ

22 Gb. Hồ Vĩnh Phúc – Tân LM về Bạc Liêu – BL Phó xứ

23 Anre Trần Quang Quý- Tân LM  về Thới Thạnh – CT Phó xứ

24 Pr. Văn Công Tặng Lương Hiệp về Xuân Hòa – ĐH Phó xứ

25 Giuse Lê Văn Tùng – Tân LM về Mỹ Xuyên – ST Phó xứ

26 Gs. Nguyễn Văn Thiện – Tân LM về Cà Mau – CM Phó xứ

27 Fx. Đinh Ngọc Triệu Trà Cú về Rạch Súc – CT Phó xứ

28 Dom. Trần Nhật Trường – Tân LM về Quản Long – CM Phó xứ

 

  1. Ngày 29/11/2019 : Phong Chức 9 Phó Tế

  1. Từ 01-03/12/2019 Đức Tổng Marek Zalewski Thăm Mục Vụ tại GPCT

 

  1. Ngày 09/12/2019 Cha Matthêu Lê Ngọc Bửu Linh Giám Dòng Chúa Quan Phòng Về Nhà Hưu Lm GPCT sau 2 năm trị bệnh.