Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục giới trẻ

print