Gia Đình Suy Phục Vương Quyền Của Chúa

print

24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

Gia Đình Suy Phục Vương Quyền Của Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Vua cả trời đất mà lại chấp nhận tự hiến mình để nuôi sống toàn thể nhân loại chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả đó, xin dâng lời chúc tụng ngợi khen Danh Chúa đến muôn đời. Xin Chúa làm Vua cai trị mọi người trong gia đình chúng con, cho chúng con ý thức được niềm hạnh phúc được trở nên thần dân của Chúa, và để chúng con loan truyền Danh Chúa cho hết thảy mọi người.

  • “Người này là Vua dân Do thái”.

Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, đứng trước bản án bất công mà giới lãnh đạo Do Thái đã mượn tay của người Rôma để giết Chúa, Chúa vẫn điềm tĩnh đón nhận và vâng theo Thánh ý Chúa Cha. Tưởng chừng tấm bảng đặt phía trên đầu Chúa là một sự sỉ nhục: ‘Người này là Vua dân Do Thái’, nhưng hóa ra đó lại là một lời tuyên xưng về bản tính thần linh của Chúa, mặc dù có thể người ta chưa hề nghĩ tới điều đó. Xin cho lòng chúng con được trở nên như tấm bảng khắc ghi sự tuyên tín: ‘Chúa là Đấng Mêsia, là Vua của chúng con’.

Lạy Vua Giêsu, để có thể nói lên lời tuyên xưng ‘Chúa là Vua’ đòi hỏi chúng con phải thể hiện ra bằng chính đời sống đức tin hiện tại của mình. Có lẽ chúng con vẫn tôn xưng Chúa là Vua trên môi miệng hằng ngày, qua việc cử hành các nghi lễ phụng tự đặc biệt là Thánh lễ, nhưng lối sống của gia đình chúng con chưa hẳn đã trở nên lời chứng sống động cho lời tôn xưng đó. Xin cho đời sống đạo của gia đình chúng con thực sự được nội tâm hóa từ bên trong tâm hồn.

(thinh lặng)

  • “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Lạy Chúa Giêsu, niềm ước mong nhỏ bé của anh trộm lành chỉ là xin Chúa đoái thương nhớ đến anh trong cuộc vinh thắng của Chúa, nhưng điều anh nhận được còn hơn cả sự mong đợi. Không biết mỗi người chúng con có ai đủ can đảm nói lên niềm khao khát được Chúa đoái thương nhìn đến sự yếu đuối, tội lỗi của chúng con trong cuộc đời hay chưa? Xin cho chúng con biết thưa lên với Chúa niềm ước mong được nên thánh, được gắn bó với Chúa cách trọn vẹn như mẫu gương các đấng bậc thánh thiện đã đi trước chúng con.

Lạy Chúa, trải qua một năm sống chủ đề Mục vụ ‘Đồng hành với các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn’, chúng con cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ trên các gia đình. Đặc biệt, nhờ Lời Chúa soi dẫn, các thành viên trong gia đình chúng con được ơn biến đổi trong lối sống lẫn cách hành xử với nhau, biết yêu thương và thứ tha cho nhau hơn. Xin cho chúng con tiếp tục gắn bó với Lời Chúa mỗi ngày, để chúng con kín múc được nguồn sức sống thần linh cho tâm hồn chúng con.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con đã bước vào khoảng thời gian cuối cùng của năm phụng vụ, là lúc chúng con cần nhìn lại một chặng đường đã sống đức tin như thế nào. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn được ơn Chúa tác động và biến đổi, để không ngừng thăng tiến và thánh hóa đời sống đức tin của mình. Xin giúp gia đình chúng con sống niềm xác tín mạnh mẽ vào Chúa “là Vua cai trị cõi lòng chúng con”, hầu chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.