Giáo Hạt Cà Mau Sống Mùa Hạn Mặn Và Đại Dịch Covid-19

print

Giáo Hạt Cà Mau Sống Mùa Hạn Mặn Và Đại Dịch Covid-19

Theo các Thông báo của Tòa Giám mục Cần Thơ hướng dẫn, các Linh mục, Tu sĩ và bà con giáo dân đã thực hiện rất tốt: dự Lễ trực tuyến tại nhà, Rước Chúa thiêng liêng, lần Chuổi Mân Côi hay Kính Lòng Lòng Chúa Thương Xót, lãnh nhận Ơn Toàn Xá, đọc Lời Chúa theo lịch Phụng vụ, hay đến nhà thờ riêng lẽ để Chầu Thánh Thể Chúa.

 

Đặc biệt hơn, ngay từ đầu tháng 03, Đức Cha Stêphanô đã quan tâm, hỗ trợ cho giáo hạt Cà Mau một số bồn chứa nước bằng inox, rãi khắp 24 Giáo xứ và các Giáo điểm để tạo nguồn nước ngọt cho bà con lương giáo, sửa hệ thống nước ở Bàu Sen và khoan 20 giếng nước những nơi thiếu nước ngọt trầm trọng (Khánh Bình Tây Bắc, Nguyễn Phích và Hồ thị Kỹ) Và ngày 13 vừa qua, Caritas VN và của Giáo phận đã hỗ trợ 30 bồn chứa nước bằng nhựa cho 3 giáo xứ Số 6 La Cua, Khánh Hưng và Cây Bốm.

Đức Cha còn gửi 2 lần tiền để mua gạo cứu đói cho những gia đình neo đơn, khuyết tật hay thất nghiệp. Nhờ sự quan tâm khích lệ này, các Cha trong giáo hạt thêm hăng hái, tích cực kêu gọi  các Ân nhân nhất là bà con giáo dân qua THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ của Đức Cha ngày 11/4….

Có thể nói mùa hạn mặn năm nay  và đại dịch Covid-19 là mùa Giáo hạt Cà Mau sống gắn bó với Chúa và chan hòa tình anh em cách cụ thể hơn. ALLELUIA ALLELUIA

                                                                                     Phạm Dũng