Giáo Huấn 26: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

print

Giáo Huấn 26/CN VI Phục Sinh/17.5.2020

CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU

 

* H.   Cuộc sống trần thế của Chúa Giê-su đã diễn ra thế nào? (C. 90).

T. Chúa Giê-su đã sinh ra tại Bê-lem, sống ẩn dật tại Na-da-rét nước Do Thái. Khoảng 30 tuổi, Ngài đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Sau cùng Ngài chịu chết trên thập giá, rồi sống lại và lên trời.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư thánh Phao-lô (Pl 2, 5):

 “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa…nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Đã sống như người trần thế”.

* Lời Chúa chứng tỏ: Đức Giêsu là Thiên Chúa thật đã trở nên người thật:

– “Bởi  phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a, nghĩa là Chúa Thánh Thần đã thánh hoá cung lòng Đức Trinh Nữ, làm cho Mẹ thụ thai cách kỳ diệu, vì Thánh Thần  chính là Đấng ban sự sống.

– “Ngài vốn là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang…nên giống người phàm, sống như người trần thế” Pl 2,5-8.

– Ngài chấp nhận cũng “lớn lên”, mỏi mệt, đói khát, rơi lệ cảm thông trước những cảnh khốn cùng… (Pl 2,5-8). Tuy nhiên, Ngài không hề phạm tội, vì trí tuệ và ý chí con người của Ngài luôn tuân phục trí tuệ và ý chí Chúa Cha.

– Bằng trái tim con người, Chúa Giê-su luôn “yêu thương và thí mạng” vì mỗi người chúng ta, vì thế, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su: Ngài không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ, khi dang tay chào đón chúng ta, đặc biệt nơi bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Chúng ta đừng chạy trốn Lòng thương xót Chúa! Cho dù đời sống chúng ta có ra nông nỗi nào đi chăng nữa! chúng ta đừng bao giờ ngã lòng, để luôn quyết tâm đứng dậy, trở về cùng Cha !” (x. “Niềm Vui Tin Mừng”, s. 3).