Giáo Lý Dự Tòng (videoscribe): Dẫn Nhập + Bài 1 & 2

print

WCT Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài Giáo Lý Dự Tòng tóm tắt viết bằng phần mềm videoscribe do cha Antôn Nguyễn Văn Đầy GPCT biên soạn như một cố gắng để áp dụng những kỹ thuật hiện đại vào việc dạy giáo lý. Xin mời quý vị xem và góp ý thêm.Xin chân thành cám ơn.