Giáo Xứ Cà Mau Mừng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12/2022

print

Giáo Xứ Cà Mau Mừng Kính Đức Maria

Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12/2022

Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Dức Thánh Cha Pio IX đã công bố Tín điều Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội trong Thông điệp Ineffabilis Deus với sự hiện diện của 54 Hồng Y, 42 Tổng Giám mục, 92 Giám mục   và đông đảo Linh mục , giáo dân.

Trong Hiến chế Lumen Gentium, Thánh Công đồng đã xác định “ Từ muôn thuở và một  cách hoàn toàn nhưng không, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con mình. Để chu toàn  sứ mệnh này, Mẹ đã được Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội từ lúc được thụ thai. Điều này có nghia là nhờ Ân sủng của Thiên Chúa  và đón nhận  trước công nghiệp  của Đức Giêsu Kito, Đưc Maria đã được gìn giũ khỏi tội Nguyên tổ ngay từ lúc được thụ thai”

Để tỏ lòng yêu mến và noi gương Mẹ  sống Mùa Vọng trong tâm tình Khiêm tốn, Cậy trông, Phó thác qua lời nói Xin Vâng, giáo xứ tổ chức Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ với những suy niệm trong Tin Mừng kết hợp với Chuổi Mân Côi và long trọng mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm trong Thánh Lễ Đồng tế.

                                                                                                                    Phạm Dũng