Giáo Xứ Lộ 20 Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

print

Giáo Xứ Lộ 20 Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Hàng năm mỗi dịp Tháng Hoa

Đoàn con tề tựu hoan ca chúc mừng

Giáo khu, Giáo xứ hòa chung

Tiến hoa dâng Mẹ hiệp cùng hân hoan

Tháng năm về, tháng Giáo hội dành để dâng kính Mẹ Maria. Giáo xứ Lộ 20 chúng con cũng cùng họp nhau mừng kính và ngợi khen Mẹ.

Chúng con cùng muốn bày tỏ lòng thảo hiếu với Mẹ, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, từng gia đình và từng người trong Giáo xứ chúng con được sống bình an.

Lạy Mẹ Maria, qua làn hương nghi ngút, qua muôn sắc hoa thắm và những lời ca tiếng hát, xin Mẹ nhận cho hoa lòng cuộc đời chúng con chân thành dâng lên.

Xin Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để nhờ Người soi dẫn và Bí tích Thánh Thể dưỡng nuôi, chúng con sẽ được hưởng ân phúc trọn vẹn bên Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

 

Video bài 1: HƯƠNG DÂNG HÔM NAY

Video bài 2: MẸ NGÀN HOA

Video bài 3: BÀI CA DÂNG MẸ 

MVTT/Gx Lộ 20