Giáo Xứ Từ Xá Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2019 – 2020

print

Giáo Xứ Từ Xá Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2019 – 2020

Lúc 7h Chúa Nhật ngày 08 tháng 09 năm 2019, Hòa cùng với toàn Giáo Phận Cần Thơ thân yêu, Giáo Xứ Từ Xá chúng con cũng dâng THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ MỜI 2019 – 2020.  Trước thánh lễ, cha sở Phêrô có lời huấn từ: cha sở mong muốn trong năm học giáo lý mới này, từ các thầy cô giáo lý viên, huynh trưởng, dự trưởng, phụ huynh và tất cả các em học sinh giáo lý phải sống tốt, chăm ngoan học và phải có đời sống đạo đức qua việc đi lễ ngày thường và lần chuỗi mân côi cùng với Giáo Xứ.

Giáo xứ chúng con có 160 em và có 9 lớp giáo lý và lớp dự bị hôn nhân.

Trong thánh lễ có quý thầy cô Giáo Lý Viên, Huynh Trưởng và Dự Trưởng tuyên xưng đức tin theo chương trình của ban giáo lý giáo phận.

Có một đại diện thầy cô giáo lý viên và em học sinh giáo lý nói lời quyết tâm trong năm mới này.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp và ban ơn cho mọi người chúng con chu tốt trách nhiện của mình.

Kính chúc quý thầy cô, Huynh Trưởng, Dự Trưởng và các em năm mới gặt héo nhiều kết quả tốt.

Gx Từ Xá