Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Cà Mau Mừng Lễ Thánh Mônica Quan Thầy

print

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Cà Mau Mừng Lễ Thánh Mônica Quan Thầy

Để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Thánh nữ Mônica, Quan Thầy của Giới Hiền Mẫu. Chiều ngày 26.08, lúc 15 giờ 30, Chị Em  đến lãnh nhận Bí tích Giao hòa, Lần Chuỗi Kính Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó Cha Giuse Nguyễn văn Trực, Cha Sở Bến Bàu chia sẻ Chủ đề: SỐNG HIỆP THÔNG

NHỜ THÁNH THỂ. Cha trình bày  rất sinh động và súc tích qua ba khia cạnh: KHIÊM HẠ, TỰ HIẾN và HIỆP THÔNG..

Ngài nối kết  Bí tích Thánh Thể  với  đời sống của Thánh Mônica và nhờ một đời  cầu nguyện, yêu thương, chịu đựng, can đảm và trung kiên mà thánh nhân đã cảm hóa, đem lại niềm tin cho Ông  chồng Patriciô và người con là Thánh Augustinô.

Sau Thánh Lễ mừng, Chị Em cùng liên hoan trong Tình Hiệp Thông.

Phạm Dũng