Giới trẻ Họ Đạo Cà Mau Tham Gia: “Thu gom phế liệu- phục vụ người nghèo”

print

Giới trẻ Họ Đạo Cà Mau Tham Gia: “Thu gom phế liệu- phục vụ người nghèo”

Bắt đầu năm phụng vụ mới cùng với chủ đề “Tham gia” của Giáo hội. Giới trẻ Cà Mau đã tích cực tham gia vào việc quan tâm, thăm viếng và giúp đỡ người nghèo, neo đơn tàn tật…

Để có nguồn tài chính hoạt động, các em đã phải hy sinh thời giờ nghỉ ngơi, vui chơi của ngày Chúa nhật, để hàng tuần tập hợp lại đi xin ve chai, phế liệu. Đó cũng là nguồn quỹ chính để hàng tháng các em đến với những người cùng khổ. Bên cạnh đó, các em còn xin được những vật dụng đã qua sử dụng san sẻ cho người thiếu thốn.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa mà các em đã đang và sẽ cố gắng duy trì theo lời mời gọi của Hội Thánh. Xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho các em.

Họ Đạo Cà Mau