Giúp Giới Trẻ Sống Khiêm Tốn

print

Chúa nhật 25 TN B –  Mc 9,30-37

Giúp Giới Trẻ Sống Khiêm Tốn

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì được nghe Lời và đón nhận chính Thịt Máu Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn chân thành như chính Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin cho bài học về nhân đức khiêm nhường Chúa dạy hôm nay được ghi khắc trong trái tim của chúng con và được chúng con đem ra thực hành mỗi ngày.

  • Dọc đường các ông tranh cãi xem ai là người lớn nhất”.

Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày hôm nay, người ta sợ người có quyền vì người có quyền hay đặt mình trên người khác, có thể ra lệnh và sai bảo người khác. Vì vậy, nhiều người trong chúng con đã chạy vạy mong sao cho mình có chức có quyền. Điều này trái ngược với ý nghĩa về quyền bính trong Giáo hội. Chúng con là con cái Chúa nhiều khi cũng muốn thể hiện mình, mong có được quyền cao chức trọng để được người ta kính nể và được phục vụ.

Lạy Chúa, trong đời sống gia đình, có khi chúng con cũng muốn hành quyền trên vợ, chồng, con cái của chúng con. Trong môi trường giáo xứ, đôi lúc, chúng con cũng muốn được người ta khen ngợi tán dương khi chúng con làm được việc gì đó đem lại lợi ích cho cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng con biết thay đổi tư tưởng này, để chúng con xác tín rằng quyền bính có mục đích cốt yếu là để phục vụ và mưu cầu công ích cho mọi người.

(Thinh lặng)

  • Ai muốn làm người đứng đầu, thì hãy làm người rốt hết, và làm đầy tớ mọi người”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa từ trời cao đã hạ mình xuống đất thấp để sống cùng, sống với và sống cho con người chúng con. Hơn nữa, Chúa đã dang tay ra cho người ta đóng đinh vào thập giá để cứu độ từng người chúng con. Chúa đã dạy chúng con bài học khiêm tốn: ai càng làm lớn trong Giáo hội thì càng phải hết lòng phục vụ anh chị em mình. Xin Chúa cho chúng con biết cộng tác phần mình vào sứ mạng của Giáo hội là phục vụ con người.

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được sống trong lòng Mẹ Giáo hội. Vậy mà nhiều lúc, chúng con lại không nhận ra ân ban cao quý ấy. Chúa dạy chúng con trở nên chứng nhân của Chúa qua cung cách phục vụ, nhưng với bản tính con người, chúng con lại muốn người khác phục vụ chúng con. Chúng con đang sống ngược lại với nhân đức Chúa mời chúng con sống trong đời Kitô hữu. Xin Chúa giúp chúng con, nhất là những người trẻ biết sống khiêm nhường và hiền lành như Chúa để qua chúng con, nhiều người nhận biết Chúa là Đấng cứu độ duy nhất.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa. Nơi Bí tích cao trọng này, chúng con nhìn thấy sự khiêm nhường sâu thẳm của Chúa. Chúa đã trở nên tấm bánh để bẻ ra trao cho muôn người được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con, cách riêng là những người trẻ đang sống trong một thế giới đề cao danh vọng và quyền lực biết khiêm tốn phục vụ mọi người và làm sáng danh Chúa giữa trần đời hôm nay. Amen.

www.giaophanbaria.org