Giúp Người Trẻ Ở Lại Với Chúa

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.01.2021

Chúa Nhật II Thường niên – Ga 1,35-42

Giúp Người Trẻ Ở Lại Với Chúa

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Ngày xưa Chúa đã mời gọi hai môn đệ của ông Gioan: “Hãy đến mà xem!”. Hôm nay, Chúa vẫn đang thôi thúc và mời gọi chúng con: “Hãy đến mà xem!”. Giờ đây, chúng con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa. Xin Chúa mở tâm hồn và lòng trí chúng con, giúp chúng con cảm nghiệm được tình thương Chúa đã dành cho chúng con.

  • Các anh tìm gì thế?

Lạy Chúa Giêsu, chắc chắn Chúa biết các tông đồ đang đi tìm Chúa, nhưng Chúa vẫn hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Chúa hỏi như vậy là để các ông có dịp xác tín vào điều mà các ông đang tìm kiếm. Ngoài ra, qua câu hỏi đó Chúa muốn cởi mở và dẫn các ông vào trong tương quan với Chúa. Quả thật, khi nghe Chúa hỏi: “Các anh tìm gì?” các ông đã thưa với Chúa: “Thưa Thầy – Thầy ở đâu?”. Qua lời đáp lại của các môn đệ, chúng con nhận ra rằng: người môn đệ của Chúa luôn khao khát và muốn ở lại với Chúa.

Lạy Chúa, trong đức tin, chúng con cũng đang đi tìm Chúa để chúng con cũng được gặp Chúa. Tuy nhiên, chúng con chưa dám sống hy sinh từ bỏ chính mình như Chúa dạy. Bởi lẽ, thay vì chọn Chúa làm gia nghiệp thì chúng con lại chọn thế gian; thay vì chọn hạnh phúc thiên đàng làm cùng đích thì chúng con lại chọn những điều hư ảo chóng qua nơi trần thế này. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ biết chọn Chúa làm lý tưởng sống cho mình, để chúng con khát khao đến và ở lại với Chúa.

(Thinh lặng)

  • Hãy đến và các anh sẽ thấy.

Lạy Chúa Giêsu, khi nghe thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa” và lời mời gọi của Chúa: “Hãy đến mà xem”, hai môn đệ Anrê và Gioan đã đến xem và ở lại với Chúa. Chúng con không biết trong cuộc gặp gỡ này Chúa đã nói gì với hai ông, và các ông đã nhìn thấy được điều gì trong ngày sống của Chúa. Nhưng chúng con chắc chắn rằng, đây chính là một kỷ niệm đẹp của hai ông với Chúa. Một kinh nghiệm gặp gỡ hết sức riêng tư đã làm cho tâm hồn các ông vui mừng. Vì, sau ngày ở với Chúa, chúng con còn được nghe lời giới thiệu về Chúa của Anrê cho em của mình là ông Simon: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”.

Lạy Chúa, lời mời gọi của Chúa năm xưa dành cho hai môn đệ: “Hãy đến mà xem”, nay Chúa cũng đang mời gọi chúng con và những người trẻ đến với Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể, qua Thánh lễ và qua các giờ cầu nguyện để khám phá và cảm nếm tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm rõ nét về Chúa để chúng con biết giới thiệu Chúa cho những người chúng con gặp gỡ trong đời sống hằng ngày.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống giữa một thế giới có nhiều sự hấp dẫn, thêm vào đó là lối sống tự do, hưởng thụ đang làm cho chúng con, đặc biệt là những người trẻ lạc mất phương hướng và mục đích sống của đời mình. Xin Chúa cho chúng con là người làm cha, làm mẹ biết hướng dẫn con cái và những người trẻ tìm đến và ở lại với Chúa để được Chúa dạy dỗ, bảo ban và uốn nắn. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và nhận ra Chúa hằng yêu thương nâng đỡ đời sống của chúng con. Amen.