Giúp Người Trẻ Phục Vụ Nhưng Không

print

Chúa nhật 29 TN B –  Mc 10,35-45

Giúp Người Trẻ Phục Vụ Nhưng Không

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Giữa cuộc sống nhiều tranh đua, chúng con đang bị tách rời xa Chúa bởi biết bao đam mê danh lợi thú. Xin Chúa cho chúng con biết tận dụng những giây phút cao quý này, hồi tâm thinh lặng bên Chúa để lắng nghe Chúa dạy dỗ bảo ban. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức và sống theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.

  • “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con bị vây bủa bởi đủ thứ lo lắng và sợ hãi về công ăn việc làm và tương lai. Chúng con và những người trẻ dễ bị cuốn theo mục đích “thành danh” mà quên mất điều quan trọng nhất chính là “thành nhân và thành thánh”. Chúng con đang xao nhãng việc quan tâm và chăm sóc đến nhau trong gia đình. Chúng con dần bỏ quên hạnh phúc mà Chúa vẫn trao ban cho chúng con ngay trong giây phút hiện tại. Chúng con đang thờ ơ trong việc xây đắp tình thương cho nhau.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp mọi người trong gia đình chúng con, nhất là các bạn trẻ, thay vì chỉ lo “thành danh”, biết nhắm đến mục đích sống cao cả hơn chính là “thành nhân và thành thánh”. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con có thể đến với mọi người, biết quan tâm lẫn nhau trong đời phục vụ và giúp nhau nên thánh bằng cách chu toàn bổn phận của mình.

(thinh lặng)

  • Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con trong việc “thành nhân và thành thánh” khi sống tự hủy để phục vụ nhưng không. Từ địa vị Thiên Chúa, Chúa đã hạ mình để trở nên một con người. Để rồi từ một con người, Chúa lại tự hủy để chết vì tội lỗi chúng con. Và qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa lại tự hủy một lần nữa để nên lương thực trường sinh cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con là những người được Chúa kêu gọi tiếp nối chương trình cứu độ của Chúa bằng việc phục vụ. Xin Chúa dạy chúng con, cách riêng là những người trẻ trong gia đình chúng con, cũng biết sống “tự hủy” như Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự thật về chính mình để chúng con không “tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn”. Nhờ vậy, chúng con sẽ tập sống âm thầm, quên mình, nhận lấy thân phận thấp hèn, “coi người khác trọng hơn mình”. Sống như thế, chúng con không sút giảm phẩm giá, nhưng trở nên sáng giá theo như Lời Chúa dạy chúng con: Hãy phục vụ nhưng không.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tinh thần phục vụ của chúng con đơm hoa kết trái chỉ khi chúng con làm mọi sự vì Chúa và cho tha nhân. Nghĩa là chúng con phục vụ bằng tình yêu nhưng không. Xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi để sống vinh danh Thiên Chúa và tìm lợi ích cho phần rỗi các linh hồn. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con biết gắn chặt vào Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân theo tinh thần Chúa dạy. Amen.

www.giaophanbaria.org