Giúp Người Trẻ Yêu Mến Thánh Thể

print

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B –  Mc 14,12-16. 22-26

Giúp Người Trẻ Yêu Mến Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Vì yêu thương, Chúa đã đến trần gian sống giữa chúng con và hiến mạng sống mình để dẫn đưa chúng con tới nguồn ơn cứu độ. Đồng thời, Chúa còn trao ban chính Mình và Máu Chúa làm thần lương nuôi sống chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp mỗi người trong cộng đoàn chúng con, cách riêng là những người trẻ, luôn biết noi theo gương Chúa, sống tình yêu trao ban cách trọn vẹn.

  • Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu Chúa làm lương thực thần linh nuôi sống chúng con. Chúa chính là tấm bánh được bẻ ra cho muôn người để nuôi sống và quy tụ chúng con nên một trong tình yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Thánh Thể, chúng con được tham dự vào bàn tiệc Thiên quốc. Xin Chúa giúp chúng con, cách riêng là những người trẻ, luôn biết ý thức về ân huệ lớn lao này để sống xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng đến với Chúa bằng việc dự lễ và chầu Thánh Thể. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh của lòng yêu mến và tâm hồn nhiệt thành tông đồ để chúng con phụng sự Chúa trong từng bậc sống của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Chúa Giêsu nói với các ông: ‘Này là Máu Thầy, Máu giao ước mới sẽ đổ ra cho nhiều người’”.

Lạy Chúa Giêsu, nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con chính Mình và Máu Thánh Chúa làm lương thực thần linh mang lại cho chúng con sự sống đời đời. Bí tích Thánh Thể thực sự là quà tặng tình yêu Chúa dành cho chúng con khi Chúa đến ngự trong chúng con, và chúng con cũng được ở trong Chúa. Đây là một tình yêu trao ban cao cả và quý giá nhất trên mọi tình yêu, vì sự trao ban đó mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con đã trao ban rất nhiều điều cho người khác, nhưng lại chưa giúp họ thỏa mãn được khát khao lớn nhất của đời người là hiểu biết và nhận lãnh chính Chúa để họ cũng được hưởng đời đời. Một tình yêu trao ban thực sự là một tình yêu giúp tha nhân tin theo Chúa, được lãnh nhận Mình và Máu Chúa làm lương thực thiêng liêng cho sự sống đời đời. Xin Chúa giúp cho chúng con, tùy theo bậc sống mình, nhất là cho những người trẻ dám dấn thân, hy sinh và phục vụ để biết trao ban tình yêu Chúa cho mọi người.

(Hát) 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con bài học hoàn hảo về tình yêu trao ban. Xin Chúa cho chúng con, cách riêng là những người trẻ, luôn biết tạ ơn và đáp đền tình yêu của Chúa, bằng việc hy sinh cho nhau, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho những anh chị em còn túng thiếu. Xin Chúa giúp chúng con biết dấn thân phục vụ cho công bằng và chân lý trong thế giới hôm nay. Amen.