Gợi Ý Suy niệm bài Thương khó năm A

print

Suy niệm bài Thương khó năm A : TM Matthêô

Lm GB Phạm Hồng Thái

Xin nêu ra mấy điểm nhấn trong bài thương khó theo thánh Matthêô hôm nay:

1)    Giuđa và các thượng tế hành động ám muội. Nếu họ làm ngay chính thì họ đi bắt Chúa ban ngày. Đàng này họ cầm võ khí với đèn đuốc đi bắt Chúa ban đêm. Giuđa dùng ám hiệu là cái hôn để nộp Thầy. Chúa Giêsu đã thẳng thắn nói: “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt một tên cướp? Hằng ngày Ta ngồi giảng trong đền thờ giữa các ngươi mà sao các ngươi không bắt Ta?” Rồi Các thượng tế nhóm họp xử Chúa cũng trong đêm đó. Chúa Giêsu  thường ví von đêm tối là giờ của ma quỉ.

2)    Vai trò của Giuđa: Các thượng tế rất cần Giuđa vì Giuđa chỉ điểm cho họ và  lấy cái hôn là cử chỉ yêu thương làm dấu hiệu để họ khỏi bắt sai người. Giuđa có hối hận vì đã nộp Thầy nên đem trả lại số tiền và dùng cái chết tự tử để như muốn chuộc lại lỗi lầm này. Nhưng Giuđa vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vì thế Chúa Giêsu mới nói:”Thà nó đừng sinh ra thì hơn”

3)    Khi Chúa bước vào cuộc Thương khó, các môn đệ đã không đồng hành với Chúa: Giuđa thì phản bội, Phêrô tuy có theo dõi Chúa từ sân dinh Thượng tế nhưng lại chối Chúa cách hèn nhát: không phải trước những người có quyền hành mà trước đứa đầy tớ gái và những người thuộc hạ của thượng tế, còn các môn đệ khác thì sợ liên lụy nên đã bỏ trốn hết. Phêrô đáng trách ở tội chối Chúa nhưng ông đã sớm biết lỗi của mình và khóc lóc về tội này.

4)    Quan Philatô biết các thượng tế và nhóm Biệt phái chỉ vì ghen tương mà nộp Chúa Giêsu cho ông. Từ thâm tâm ông muốn tha Chúa, nhưng ông không vượt qua được áp lực tâm lí của đám dông Do Thái: ông cho đánh đòn Chúa Giêsu tưởng họ thấy Chúa máu me thương tích thì thương, nhưng do sự xách động của Thượng tế và biệt phái, họ vẫn la lên: “Đóng đinh nó vào Thập giá!” Tiếp đến ông dùng kế cho họ chọn tha hoặc là Chúa Giêsu hay Baraba nhưng ông không dè họ lại xin tha Baraba là tên cướp của giết người và vẫn đòi đóng đinh Chúa Giêsu, nên cuối cùng ông đã phải nhượng bộ lên án Chúa như họ yêu cầu.

5)    Nhưng Chúa Giêsu đã vâng theo ý Chúa Cha vui lòng chết Thập giá để đem ơn tha tội cho cả nhân loại. Chúng ta nhận biết mình có tội, đấm ngực ăn năn và xưng ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa như viên sĩ quan sau khi ông chứng kiến Chúa Giêsu tắt thở đã tuyên xưng để được Chúa tha tội và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Amen