GP Kontum:Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

print

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Giáo Phận Kontum mừng Thánh Tổ Cuenót Thể – Đấng khai sáng miền truyền giáo Tây Nguyên. Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam. Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum – Giáo Phận Kontum, 14/11/2018

 

XIN KÍNH MỜI