Gx Bạc Liêu Mừng Lễ Thánh Giuse Và Ngân Khánh LM Cha Sở Gb. Nguyễn Thanh Bình

print

Gx Bạc Liêu Mừng Bổn Mạng Thánh Giuse

Và 25 Năm Linh Mục Của Cha Sở Gb. Nguyễn Thanh Bình

Hôm nay Họ đạo Bạc Liêu rộn rã, tấp nập cùng với những nét mặt hân hoan của toàn thể giáo dân để chào đón hơn 60 Quý Cha, cùng một số Quý Dì, Quý Thầy ở trong Giáo Hạt cũng như ngoài Giáo Hạt đến chia vui cùng Họ đạo.

MVTT/HẠT BẠC LIÊU