Gx Thới Thạnh đón Cha phó cha Giuse Trần Hồng Phượng

print

Gx Thới Thạnh đón Cha phó cha Giuse Trần Hồng Phượng

Tin  Hạt Cần Thơ: cha Giuse Trần Hồng Phượng nhậm chức cha phó  tại Gx Thới Thạnh lúc 10g15 ngày 15/7/2023.

MVTT/Hạt Cần Thơ