Hai Lớp Học Tình Thương   Kết Thúc Năm Học 2018-2019

print

Hai Lớp Học Tình Thương   Kết Thúc Năm Học 2018-2019

Gần 10 năm nay, họ đạo Cà Mau luôn duy trì các lớp học tình thương dành cho các bé, các em lớn tuổi không có điều kiện đến trường từ lớp Mẫu giáo cho đến Tiểu học.

Năm học 2018-2019 gồm hai lớp với 51 học sinh  lương giáo do Cô Lê Thu Thiết đảm trách  với sự quan tâm của quý Cha, quý Soeurs, Ban Thường vụ, Ban Khuyến học họ đạo và sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương.

Sáng ngày 25 tháng 05 vừa qua, có sự hiện diện của Cha Sở Phaolô, Thầy Sáu Giuse Thiện, Ông Chủ tịch HĐMVGX Giuse Trần Phương Trị, đại diện Chính quyền địa phương, Cô Lê thị Thiết báo cáo tổng kết về nội dung dạy, tinh thần học tập của các em và bình bầu khen thưởng một số em có thành tích chăm siêng học, điểm thi và hạnh kiểm tốt, nhằm khích lệ tinh thần các em. Sau năm học, một số các bé, các em được trường Nhà nước nhận vào các lớp một, hai và ba bậc Tiểu học.

Dịp này, Cha Sở nhắc nhỡ các em sống tháng hè thật hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ; luôn tự tin vươn lên, tương lai tốt đẹp đang chờ đón dành cho các em biết cố gắng học tập. Tiếp lời Cô giáo phụ trách cũng cám ơn tất cả quý Ân nhân đã  cộng tác,  tạo điều kiện và giúp đỡ cho 

hai lớp học tình thường về  vật chất cũng như tinh thần.

                                                                                                      Bảo Lộc