Chương Trình Hành Động Trong Đời Sống Đức Tin

print

CN III Thường Niên C

Chương Trình Hành Động Trong Đời Sống Đức Tin

Lm. Giuse Nguyễn

Khi tuyên thệ nhậm chức, người ta cũng chờ đợi nơi những nhà lãnh đạo chưng trình hành động của họ trong nhiệm kỳ đó, và dường như chương trình hành động nào cũng rất hay, đầy hứa hẹn, nhưng thực tế như thế nào thì chỉ khi vào thực tế người dân mới biết. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta đều phải có thời gian nhìn lại bản thân mình, đồng thời phải đưa ra chương trình hành động cho ngày tới, tháng tới, năm tới. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ soi dẫn để chúng ta biết phải hành động như thế nào trong đời sống đức tin .

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

  1. Bài Đọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6.8-10

Vào năm 538 TCN, vua Kyrô đã ký sắc chỉ cho người Do Thái hồi hương để tái thiết đền thờ Giêrusalem của họ. Sau khi đã tái thiết đền thờ mặc dù gặp chống đối của kẻ thù, tư tế Etra đã tập họp dân chúng lại để đọc sách thánh cho họ nghe. Đây là những buổi cử hành phụng vụ lời Chúa trong Do Thái giáo. Họ nghe lời Chúa rất lâu, từ sáng đến trưa, vậy mà họ vẫn ngồi sốt sắng, thể hiện sự khao khát lắng nghe lời Chúa, muốn được Chúa bảo ban, dạy dỗ.

Khi lắng nghe lời Chúa, dân chúng đã khóc nức nở, vì họ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho dân tộc của họ trong suốt thời gian qua, mặc dù họ đáng bị hình phạt, đáng bị lưu đày. Tư tế Etra đã an ủi dân: “Anh em đừng sầu thương, khóc lóc, vì Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em” (Nkm 8, 10). Tư tế Etra đã đem đến cho dân một tin mừng sau khi họ đã lắng nghe lời Chúa.

  1. Tin Mừng: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Sau một thời gian đi rao giảng, hôm nay Đức Giêsu trở về quê hương của mình. Theo truyền thống của những người đạo đức, ngày Sabat Đức Giêsu lên đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa. Chắc chắn Đức Giêsu được người ta tôn trọng nên đã mời Ngài đọc Sách Thánh. Chúa Thánh Thần soi sáng để Ngài mở đúng đoạn sách tiên tri Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Và Đức Giêsu nói: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” Đức Giêsu muốn nói Ngài chính là người sẽ thực hiện lời loan báo của tiên tri Isaia. Vì vậy, đoạn sách đó chính là chương trình hành động của Ngài. Có nghĩa trong suốt cuộc đời, Ngài sẽ là người loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Sau đó Luca liệt kê những đối tượng được cho là nghèo hèn: “Kẻ bị giam cầm; người mù; người bị áp bức…”.

Qua phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rõ Đức Giêsu hơn vì chính Ngài đã nói cho chúng ta biết Ngài là ai? Ngài sẽ làm gì? Ngài là Đấng được “Thiên Chúa xức dầu”. Ngài sẽ “cho người bị giam cầm được giải thoát”. Ngài sẽ “mở mắt cho người mù”. Ngài sẽ “trả tự do cho người bị áp bức”. Đó là chương trình hành động của Đức Giêsu.

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

Đức Giêsu là thế đó, đời sống của Ngài là một lời loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Đời sống của Kitô hữu, những người thuộc về Đức Kitô cũng phải là một lời loan báo Tin Mừng qua đời sống đức tin của chúng ta. Tuy nhiên vì chưa ý thức đủ nên nhiều khi chúng ta làm một cách hình thức, chiếu lệ, thậm chí có những người thích thì làm, không thích thì thôi. Vì vậy đó chưa phải là việc sống đức tin, mà chỉ là việc sống cuộc sống bình thường với những sinh hoạt giống như ăn, uống, ngủ, nghỉ, vui chơi, giải trí … cũng có những lúc không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn giải trí… như một nhà thơ đã viết: “Có những lúc ta không muốn ngủ, ngồi một mình ủ rũ trong đêm, hỏi cuộc đời gieo chi ngang trái, để cho ta nặng nỗi u sầu”. Cũng có những lúc ăn ngủ, vui chơi, giải trí quá sức… như tự bạch của nhà thơ Tản Đà: “Trăm năm hai chữ Tản Đà, còn sông, còn núi còn là ăn chơi”. Nói chung là một cuộc sống không quân bình.

Đức Giêsu là mẫu gương cho ta thấy Ngài có chương trình hành động đàng hoàng, và Ngài đã sống đúng với những gì đã đề ra; hay nói đúng hơn là những gì Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Qua đó chúng ta hãy thử một lần đề ra chương trình hành động cho chính bản thân mình dựa vào phụng vụ lời Chúa hôm nay.

  1. Đọc Sách Thánh

Từ bài đọc I, Thánh vịnh, đến bài Tin Mừng đều nói đến việc đọc Sách Thánh. Dân chúng sốt sắng nghe Etra đọc Sách Thánh. Tác giả thánh vịnh ca ngợi sách thánh là thần trí và là sự sống đến muôn đời. Đức Giêsu vào hội đường đọc Sách Thánh. Một trong những việc mà Giáo Hội đề nghị để chúng ta đào sâu đức tin của mình là đọc sách thánh, vì nói theo lời của thánh Giêrônimô: “Không biết Thánh kinh là không biết Chúa Giêsu”. Vì vậy chương trình hành động trong suốt cuộc đời chúng ta phải có việc đọc Sách Thánh, phải tiếp cận với Lời Chúa hằng ngày, nhất là ngày hôm nay quá dễ dàng với các phương tiện truyền thông.

Có một thanh niên thuộc dạng tứ đổ tường: bài bạc, rượu chè, số đề, đá gà… cái gì cũng có. Nhưng được Chúa Thánh Thần thúc để anh ta nghe lời nhắc nhở, khuyên lơn của nhiều người, sau đó đi xưng tội, đi lễ thường xuyên. Nếu ngày Chúa Nhật anh đi lễ sáng thì thỉnh thoảng anh sắp xếp thời giờ đến nhà thờ buổi chiều, ngồi dưới ghế đá, một mình anh ta. Có người hỏi ngồi làm gì vậy? Anh trả lời ngồi nghe đọc lời Chúa, nghe cha giảng để về sống, xong rồi về. Lời Chúa có sức mạnh biến đổi con người chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tìm mọi cách để được nghe, được đọc, được học hỏi Lời Chúa. Nghe trong các thánh lễ, đọc nơi gia đình, học hỏi nơi lớp giáo lý, chia sẻ trên các trang mạng xã hội…

  1. Loan báo Tin Mừng cho người nghèo:

Trong chương trình hành động của Đức Giêsu có việc “Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Sau đó Luca liệt kê cho chúng ta biết “Kẻ nghèo hèn” đó bao gồm: “người bị giam cầm, người mù, người bị áp bức.” Chương trình hành động của đời sống đức tin chúng ta cũng phải có việc “loan báo Tin Mừng cho những người nghèo” theo nghĩa rộng, theo nghĩa mà Luca viết cho chúng ta. Tuy nhiên trước hết chúng ta phải loan báo Tin Mừng cho chính bản thân mình; tức là phải giải thoát mình khỏi bị giam cầm, mở mắt mình để khỏi mù lòa, tìm lại tự do để khỏi bị áp bức. Việc giam cầm này không phải là chúng ta bị ở tù, rồi đến xin mấy anh cai ngục tha cho mình, mà là việc giải thoát khỏi những giam cầm của ma quỷ, Satan. Mỗi người phải nhận ra mình đang bị ma quỷ giam cầm bởi những đam mê, tật xấu nào, từ đó quyết tâm thoát khỏi tên cai ngục Satan bằng những phương thế thánh thiện như siêng năng cầu nguyện, nhất là kinh sáng, kinh tối; tham dự thánh lễ; lần chuỗi Mân Côi; làm những việc lành phước đức trong khả năng của mình…

Những người nghèo cụ thể trong năm nay là những gia đình đang gặp khó khăn. Giáo hội mời gọi chúng ta đồng hành với họ, cùng sống, cùng chia sẻ với họ những hoàn cảnh khó khăn để họ thấy mình không bị bỏ rơi, và nhất là thấy Tin Mừng của Chúa vẫn còn đó trong cuộc đời của họ.

Nói tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải biết bắt chước Đức Giesu để đề ra chương trình hành động cho chính bản thân mình trong. Chương trình hành động này có hai việc cụ thể là tìm mọi phương cách để tiếp cận với Lời Chúa. Thứ hai là phải rao giảng Tin Mừng cho chính bản thân mình, sau đó là những người xung quanh; bằng việc giải thoát mình khỏi sự kiềm kẹp của ma quỷ, mở mắt để nhìn thấy những chân lý cao siêu trong cuộc đời chúng ta. Khi đã đề ra chương trình như vậy, chúng ta phải quyết tâm thực hiện như lời Đức Giêsu đã nói: “Hôm nay ứng nghiệm lời ngôn sứ tai các ngươi vừa nghe”. Xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ để chúng ta có thể thực hiện chương trình mình đã đề ra. Xin Mẹ Maria đồng hành với quyết định của chúng con.