Hạt Đại Hải: Họp mặt Loan báo Tin Mừng.

print

Hạt Đại Hải: Họp mặt Loan báo Tin Mừng.

Sáng ngày 20/ 10/ 2023, cha Phêrô Trần Công Thắng trưởng ban Loan báo Tin Mừng hạt Đại Hải, có tổ chức buổi họp mặt Loan báo Tin Mừng tại Nhà thờ Trung Hải.

Thành phần tham dự: Đại diên ban Loan báo Tin Mừng tại các Giáo xứ, và Hội Legio Marie.

Với chủ đề: “Hiệp Hành – cùng nhau chia sẻ”. Nên các thành viên tham dự chia sẻ về những hiểu biết, sự thuận lợi và khó khăn, cũng như thao thức cá nhân trong việc Loan báo Tin Mừng.

– Hiểu biết về cụm từ “Truyền giáo hay Loan bao Tin Mừng” tại các Giáo xứ.

– Hai cụm từ “Truyền giáo” hay “Loan báo Tin mừng”, đều mang ý nghĩa giống nhau: “đem Chúa đến cho mọi người”.

– Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của mọi người Kitô hữu, giới thiệu Chúa cho anh chị em lương dân và ngay cả người “có đạo”.

– Loan báo Tin Mừng nên thể hiện bằng “hành động cụ thể” hơn là lời nói.

– Thuận lợi trong việc Loan báo Tin Mừng

Có sự quan tâm của Cha sở, nên sự cộng tác giữa các đoàn thể, các thành viên với nhau được dễ dàng.

– Có các lớp Thánh Kinh, hay những buổi chia sẻ, nhằm “nâng cao tinh thần, kiến thức…”, để người làm công tác Loan báo Tin Mừng giới thiệu Chúa cho người khác một cách rõ ràng và xác tín hơn.

– Khó khăn

– Phải hy sinh nhiều thời giờ.

– Thiếu thốn về vật chất..

– Một số anh chị em giáo dân sống nguội lạnh, nên một cách nào đó gây “phản chứng” trong công tác Loan báo Tin Mừng.

Xin ơn Chúa giúp sức, cùng với Mẹ Maria: “mẫu gương Loan báo Tin Mừng”. Để từng thành viên làm “công tác tông đồ” luôn tâm niệm lời của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. (Mt 28, 16…)

MVTT/Hạt Đại Hải