Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 MC Năm A

print

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

Ga 4,5-42

A. Hạt giống…

Qua cuộc đối thoại với người phụ nữ xứ Samaria, Chúa Giêsu dần dần đưa chị đến đón nhận một mặc khải quan trọng : Ngài chính là Nước hằng sống. Ta hãy lướt qua những giai đoạn chính của cuộc mặc khải này :

– Ban đầu Chúa Giêsu mở miệng xin chị cho mình uống nước.

– Tiếp đến, Ngài cho chị biết có một thứ nước quý giá mà hễ uống vào thì không bao giờ khát nữa.

– Chị tưởng đó cũng là một thứ nước “phép” nên mở miệng xin Ngài, “để tôi hết khát và khỏi đến đây lấy nước nữa”.

– Cuối cùng Ngài mới nói rõ Ngài chính là thứ nước ấy.

– Người phụ nữ Samaria đã tin Ngài là Đấng Messia và còn giới thiệu Ngài cho dân làng của chị nữa.

B… nảy mầm.

  1. Người phụ nữ Samaria chỉ biết khát thứ nước vật chất và chỉ lo đi tìm thứ nước vật chất. Con người thời đại hưởng thụ ngày nay cũng thế. Và tôi, vì sống trong ảnh hưởng của thời đại, nên phần nào cũng thế.

Xin Chúa khơi lên trong lòng con và những người thời nay sự khát khao chính Chúa.

  1. “Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa”. Chúa Giêsu nói rất đúng : tất cả những tiện nghi vật chất không bao giờ làm cho lòng người được no thỏa, trái lại chúng còn khiến người ta khao khát thêm.
  2. “Như nai rừng mong mỏi

Tìm về suối nước trong

Hồn con cũng trông mong

Tìm đến Ngài, lạy Chúa”. (Thánh vịnh)

  1. Tâm hồn chúng ta được tạo dựng cho Chúa, vì thế nó sẽ không bao giờ no thỏa khi chưa được nghỉ ngơi trong Chúa. (chuyển ý của Thánh Augustinô)
  2. Vài gợi ý để tự kiểm trong Mùa Chay : tôi thường khao khát những gì ? Tôi đã tìm được chúng chưa ? Chúng có làm tôi thỏa mãn không ? Tôi có ý thức cơn khát thiêng liêng mà chỉ có Chúa mới xoa dịu được không ?