Hạt Sóc Trăng: Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng

print

Hạt Sóc Trăng: Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng

Sáng ngày 20/10/2018, hạt Sóc Trăng tổ chức buổi HỌP MẶT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG tại Nhà Thờ Sóc Trăng, gồm có quý Cha, quý Sơ và gần 100 thành viên tham dự.

Trong buổi chia sẻ, cha Philipphe Hùng (Trưởng ban LBTM Giáo Phận) trình bày tóm tắt SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2018, và gợi hướng cụ thể trong năm chuẩn bị cử hành NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2019.
Sau buổi thảo luận, và các giáo điểm đã được thành lập chia sẻ những hoạt động bước đầu nơi các giáo điểm mới. 
Lúc 10 giờ 30, Thánh Lễ đồng tế cầu cho việc Loan Báo Tin Mừng do cha Quản Hạt chủ sự. Trong bài giảng lễ Cha Philipphe chia sẻ ngắn gọn việc loan báo tin mừng muốn hiệu quả, trước tiên là cần Ơn Chúa trợ lực, dù có trở ngại chúng ta hãy kiên trì trong việc làm cũng như cầu nguyện, và mọi thành viên hãy kiểm điểm lại bản thân,  trở nên khiêm tốn, để “cái tôi” của mình nhỏ lại, cho Lời Chúa được lan tỏa khắp bốn phương.
 
MVTT/Hạt Sóc Trăng