Hạt Sóc Trăng: Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Giuse ( Việt Kiều)

print

Hạt Sóc Trăng: Lễ Nhậm Chức Cha Sở Giuse ( Việt Kiều)

Ngày 12/01/2021, lúc 9 giờ 00, Thánh Lễ nhậm chức cha sở Họ Đạo Giuse của cha Phêrô Huỳnh Hồng Phúc đã diễn ra trong bầu khí hân hoan và nghiêm trang.

Trong bài giảng lễ, cha Gb. Hồng chia sẻ về sứ vụ Linh mục và bổn phận của giáo dân phải cộng tác với cha sở mới để xây dựng họ đạo thành một xứ đạo hiệp nhất yêu thương, và một cộng đoàn đức tin vững mạnh.

Kính chúc cha Phêrô và Họ Đạo Giuse tràn đầy “Hồng Phúc” của Chúa KiTô.

MVTT/Hạt Sóc Trăng