Hạt Trà Lồng: Thánh Lễ An Táng Bà Cố Luxia

print

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Luxia

Vào lúc 9g00 sáng ngày 25/10/2019,Thánh lễ an táng bà cố Luxia, thân mẫu của Cha Matthêu  Lê Ngọc Bửu, Linh giám Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ và Sr Pauline Lê Thị Hạnh dòng MTG Cần Thơ đã được cử hành tại Nhà thờ Trà Lồng, Hạt Trà Lồng – Gp.Cần Thơ, do Đức Cha Stêphanô – Giám Mục Gp.Cần Thơ chủ tế. Đồng tế với ngài còn có khoảng 90 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng rất đông quý tu sĩ nam nữ của các Dòng Chúa Quan Phòng, Hiệp Hội Mến Thánh Giá, HD. Con Đức Mẹ Bình Thủy….

Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ nỗi buồn với Cha Matthêu và gia đình, cũng như chia sẻ kinh nghiệm bước qua đau thương của mình khi mất người thân. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc bảo vệ đức tin của người Kitô hữu qua hình ảnh con rắn, nếu bị chặt đuôi nó sẽ bỏ chạy để bảo vệ cái đầu, vì cái đầu là quan trọng nhất. Do đó, người Kitô hữu cũng phải biết bảo  vệ đức tin, vì đó chính là điều cần thiết nhất cho đời sống vĩnh cửu sau này.

 Trong bài cám ơn quý cha và cộng đoàn, cha Matthêu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh đã cho bà Luxia sống 93 năm trong cuộc đời. Cám ơn sự hiện diện của Đức Cha, quý cha và cộng đoàn và biến cố đau thương này. Sau đó, cha Tổng đại diện Carôlô cử hành nghi thức từ biệt.

 Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho bà cố sớm về hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa.

 MVTT/GPCT