Hạt Vị Thanh: Ngày Loan Báo Tin Mừng

print

Hạt Vị Thanh: Ngày Loan Báo Tin Mừng

GIÁO XỨ TRỞ NÊN CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG

 “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”

(Mc 16, 15).

Lời kêu gọi và sai đi của Chúa Giêsu chính là bản chất của Giáo Hội- Một Giáo Hội mang Tin Mừng đến mọi người. 

Chính vì lẽ đó, tất cả những ai mang danh là Kitô hữu, họ đều có trách nhiệm phải thực thi sứ vụ ấy trong đời sống đức tin của mình.

Ý thức được điều đó, hôm nay vào ngày 14 tháng 01 năm 2020.  Ban Loan báo Tin Mừng hạt Vị Thanh đã tổ chức buổi họp mặt  anh chị em loan báo Tin Mừng các họ đạo  trong hạt Vị Thanh tại Nhà Thờ Vị Hưng với chủ đề: “ Giáo Xứ trở nên cộng đoàn loan báo Tin Mừng”. Đây là cơ hội anh chị em trong hạt có thể học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, hầu có thể dấn thân loan báo Tin Mừng cách hiệu quả hơn.

Sự hiện diện của quý  linh mục, tu sĩ và giáo dân qui tụ khá đông (khoảng 180 người) để học hỏi và chia sẻ cho nhau với đề tài:

Chia sẻ 1: Giáo xứ trở nên cộng đoàn loan báo Tin Mừng

Chia sẻ 2: Cùng học hỏi và ôn lại nội dung sứ điệp “ ngày thế giới truyền giáo” của đức Giáo Hoàng Phanxicô .

Sau những bài chia sẻ, các tham dự viên có nhiều thời gian để thảo luận.

Kết thúc chia sẻ và thảo luận là Thánh lễ cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng do Cha Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng của giáo phận Cần Thơ chủ tế. Trong bài giảng lễ Cha trưởng ban đã gợi lên cho cộng đoàn, việc loan báo Tin Mừng là: Giới thiệu Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đã chết và sau ba ngày đã sống lại- Đây là niềm tin của người Công giáo, đồng thời mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo Xứ cộng tác đắc lực cho việc loan báo Tin Mừng, cũng như việc lắng nghe Lời Chúa và chia sẻ Lời Chúa cho mọi người, đặc biệt là anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Tạ ơn Chúa đã cho Hạt Vị Thanh chúng con có những giây phút ở bên Chúa và bên nhau, để chúng con có dịp giúp nhau hăng say dấn thân hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

MVTT/Hạt Vị Thanh