Họ Đạo Gành Hào – Bạc Liêu : Mục Vụ Thời Giãn Cách

print

Họ Đạo Gành Hào – Bạc Liêu : Mục Vụ Thời Giãn Cách

Một trong những hậu quả do đại dịch COVID -19 gây ra là giáo dân không được đến Nhà Thờ dự lễ, không được gặp chủ chăn trực tiếp vì giãn cách xã hội và nhiều những hậu quả khác trong đời sống đức tin. Thiệt thòi về phần Linh hồn, thiếu thốn về tình cảm thiêng liêng…

Cảm thấu được hoàn cảnh đó nên đồng thời với việc lo cho những người nghèo (dĩ nhiên có một số gia  đình Công giáo trong Họ đạo), quý cha, thầy và quý dì Họ đạo Gành Hào cũng không quên bà con giáo dân trong Họ đạo của mình.

Ngoài những lời cầu nguyện trong các giờ kinh và Thánh Lễ hằng ngày, quý cha, thầy và quý dì còn “gặp gỡ” bà con giáo dân qua những món quà bất ngờ. Bất ngờ vì chỉ là thùng mì tôm mà Nhà xứ phải vất vả mua trong thời gian đại dịch và giãn cách xã hội. Bất ngờ vì tại sao cha mua “nhãn giải cứu” nhiều thế, ăn sao hết?! Thì ra để chia ra cho các gia đình giáo dân của mình.

Tận dụng giấy phép đi đường để làm công tác thiện nguyện trong thời gian giãn cách xã hội, quý cha và thầy đã gửi những phần quà đến nhà của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và nhờ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gửi đến từng gia đình trong giáo khu như tình yêu thương được nối dài và lan tỏa. 

Trong thời gian đại dịch, “chúng ta đóng cửa Nhà Thờ chứ không đóng cửa lòng”. Các mục tử luôn thao thức với đàn chiên của mình, và như lời Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng trong Thư Mục Vụ gửi cộng đoàn dân Chúa TGP. Sài Gòn – Tp. HCM 27.7. 2021 : “Những ngày tháng này, hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự hiệp thông cụ thể với nhau. Quí cha và cộng đoàn giáo xứ, các đoàn thể, hãy sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin, khích lệ nâng đỡ nhau. Mỗi người hãy là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa, hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay đôi chân của Chúa.”

Vì thế, những dòng chia sẻ này như là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa trong thời gian giãn cách xã hội. Xin Chúa ban cho chúng con bình an vượt qua cơn dịch bệnh.

Giáo xứ Gành Hào