Họ Đạo Cà Mau Kêt Thúc Khóa Giáo Lý Dự Tòng – Hôn Nhân

print

Họ Đạo Cà Mau Kêt Thúc Khóa Giáo Lý Dự Tòng – Hôn Nhân

Tối ngày 20/11, Ban giáo lý Đức tin tổ chức kết thúc Khóa học giáo lý Dự tòng-Hôn nhân kéo dài gần 3 tháng. với 42 học viên. Cha Giacôbê Nguyễn Thanh Hảo,  Cha Giuse Nguyễn Thiên Thăng dạy và  ôn lại giáo lý phổ thông còn Cha Sở Phaolô phụ trách giáo lý Hôn nhân.

Để giúp các em  thêm hành trang  trong bậc sống gia đình, Cha Sở mời Ông Phêrô Mai Anh Thư và Thầy Cô Tôma Quách Thanh Phong và Thêrêsa Nguyễn thị Yến Phụng đến chia sẻ những kinh nghiệm sống, kể cả những thăng trầm, thử thách trong gia đình cần phải vượt qua trong tình yêu chung thủy mà Đức Kitô hy sinh cho Hội Thánh.

Còn các em sau những lời dặn dò của Cha Sở, vừa trà bánh vừa chia sẻ, giới thiệu cho nhau về công ăn việc làm, địa chỉ ở và làm việc để sau này tiếp tục thăm viếng, hỗ trợ nhau trong đời sống đức Tin và nghề nghiệp.

                                                                                                                  Phạm Dũng