Họ Đạo Cà Mau Thăm Quý Cha Hưu Và Chủng Viện Thánh Quý

print

Họ Đạo Cà Mau Thăm Quý Cha Hưu Và Chủng Viện Thánh Quý

Để thực hiện chương trình được đề ra và Thông báo của Đức Giám mục, ngày 01/02, họ đạo bắt đầu những việc yêu thương bác ái qua việc cử đại diện thăm quý Cha nhà Hưu dưỡng. Được sự cho phép của Cha Giám đốc Giuse Nguyễn Hữu Cường, tổ chức  một nửa cơm Huynh Đệ trong bầu khí thắm tình Cha con. Ngoài ra họ đạo gửi biếu mỗi Cha 1.000.000 và gửi lại 50.000.000 cho Cha Giám đuốc. Quý Cha rất vui và cho phép chụp ảnh lưu niệm.

Sau đó, đoàn vào Chủng viện gặp Cha Quản lý Giuse Nguyễn văn Thương và Cha Phêrô Phạm Hữu Trí để thăm, trao số tiền 50.000.000 góp phần mua gạo cho quý Chủng sinh. Cả hai số tiền trên là do Cha Sở Phaolô phát động nuôi heo đất để hỗ trợ Chủng viện, nhà Hưu và giúp người nghèo.

                                                 Phạm Dũng