Họ đạo Cồn Tròn mừng bổn mạng và kỷ niệm 100 năm thành lập Họ đạo (1920 – 2020).

print

Họ đạo Cồn Tròn mừng bổn mạng và kỷ niệm 100 năm thành lập Họ đạo (1920 – 2020).

Hôm nay 01/10/2020, lễ kính Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, Họ đạo Cồn Tròn mừng bồn mạng và kỷ niệm 100 năm thành lập Họ đạo (1920 – 2020).

Có đông đảo Quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, và bà con giáo dân các nơi quy tụ về nơi đây, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Họ đạo ngày càng thăng tiến trong đời sống đạo, hiệp nhất và yêu thương nhau trong Đức Ái Ki-tô Giáo.

Trong bài giảng Cha Giuse Nguyễn Bá Long tóm tắt tiểu sử Họ đạo Cồn Tròn 100 năm thành lập nhưng trải bao sóng gió và mới có cha sở thường trú được 13 năm như một thiếu niên tuổi teen đang bắt đầu trưởng thành. Cầu chúc Họ đạo qua lời cầu của Thánh nữ Têrêsa được ngày càng phát triển và lan tỏa Tin Mừng cho anh em lương dân trên vùng đất cù lao này.

MVTT/Hạt Sóc Trăng

Cha Giuse Nguyễn Bá Long giảng lễ