Họ Đạo Đất Sét Đón Cha Sở Mới

print

Họ Đạo Đất Sét Đón Cha Sở Mới

        Hôm nay, ngày 29/7/2019 Họ đạo Đất Sét vui mừng, hân hoan đón cha sở mới Phêrô Phan Văn Ngộ.

Cha Phêrô Phan Văn Ngộ trước đây đã có một năm làm cha phó biệt cư tại Đất Sét này vào năm 2006, hôm nay cha tái ngộ với giáo dân Đất Sét nhưng với cương vị mới là Cha sở họ đạo Đất Sét.

        Cùng Đồng tế với cha gồm có hai Cha Quản Hạt Cà Mau và Bạc Liêu, các cha Hạt Cà Mau, Bạc Liêu cùng một số cha thân quen.

MVTT/Hạt Bạc Liêu