Họ Đạo Huyện Sử  Đón Cha Sở Mới: Cha Phêrô Trần Minh Phước.

print

Họ Đạo Huyện Sử  Đón Cha Sở Mới: Cha Phêrô Trần Minh Phước.

Thứ Bảy ngày 12-08-2023, Họ Đạo Huyện Sử hân hoan đón tiếp quý Cha quản hạt, quý Cha, quý Tu Sĩ và Chủng Sinh, cùng quý khách đến dự Thánh Lễ nhận nhiệm sở Huyện Sủ của cha Phêrô Trần Minh Phước.

Cha sở mới nói lên thao thức muốn xậy dựng họ đạo thành cộng đoàn yêu thương và sống đức tin để từ đó loan báo Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành cho họ đạo chúng con dưới sự hướng dẫn của vị mục tử Phêrô.

MVTT/Hạt Cà Mau