Họ Đạo Ngan Rô Dâng Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Đất Thánh.

print

Họ Đạo Ngan Rô Dâng Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Đất Thánh.

Năm nay dù sợ trời mưa nhưng Họ Ngan Rô quyết tâm dâng lễ ngoài Đất Thánh vào lúc 17g00 chiều ngày 2/11/2020. Quý anh trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ lo che rạp, đem ghế cho bà con ngồi dự lễ.

Bầu khí rất phấn khởi, bà con đi dự lễ rất đông, ca đoàn và các em thiếu nhi ca hát thật hăng say…

Cha sở mới trong phát biểu cuối lễ cũng quyết tâm năm tới sẽ xây dựng nhà vòm kiên cố để bà con được yên tâm dự lễ không sợ mưa và sẽ dâng lễ thường xuyên mỗi tháng. Ước mong bà con chung tay góp sức…

Mong thay.

Hai Ngàn